SPOLEČNOST SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A.S. KATALOG UHLÍ NA ROK 2017 NEVYDALA.

KVALITATIVNÍ PARAMETRY SUŠENÉHO HNĚDOUHELNÉHO PRACHU (TZV. MULTIPRACHU)
Charakteristika: Multiprach je výsledný produkt sušícího a mlecího procesu zpracování uhelné vsázky.

Technické parametry (výběr z údajů producenta):
Výhřevnost (Qir) 22 MJ/kg
Popel původní (Ar) do 20 % hm.
Voda veškerá (Wtr) 6 % hm.
Síra původní (Sr) 1 % hm.
Zrnitost do cca 0,5 mm
Podíl frakce nad 0,09 mm 25 % hm.
Dodávky:
Přepravu je nutné realizovat  v automobilových cisternách splňujících podmínky definované v Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Podrobnější údaje o jakostních parametrech sušeného hnědouhelného prachu jsou uvedeny v aktuálně platném bezpečnostním listu multiprachu vydaným Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s.
Emeran 1860, s.r.o.
Obránců míru 2893/19
434 01 Most
Telefon: +420 417 637 447
E-mail: emeran@emeran.cz
 
IČO: 25045822
DIČ: CZ25045822
 
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 14751.