ZÁKLADNÍ SORTIMENT A JAKOST UHLÍ Z PRODUKCE SEVEROČESKÝCH DOLŮ A.S. PRO ROK 2022
Místa nakládky :
DOLY BÍLINA - Úpravna uhlí Ledvice, Odesílací železniční stanice - SVĚTEC
Klíč třídnosti 113* 121* 122* 135 151 152
Druh ko2 o1 o2 hp1 ps1 ps2
Zrnitost (mm) 40 - 100 20 - 40 10 - 25 0 - 10 0 - 40 0 - 40
Hdaf prům. (%) 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 6,0
Wrt prům. (%) 29,5 29,5 29,5 29,0 27,0 25,0
Ad prům. (%) 9,7 9,7 9,7 13,1 23,0 40,0
Sr prům. (%) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9
Srm prům. (g/MJ) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7
Vdaf prům. (%) 45 45 45 45 46 50
Qdafs prům. (MJ/kg) 31 31 31 30 30 29
Qri prům. (%) 17,6 17,6 17,6 17,0 15,0 11,5
Cd prům. (%) 68 68 68 64 56 45
Přípustný obsah podsítného (hm. %) 13 13 15      
Přípustný obsah nadsítného (hm. %) 15 15 15 12 12 12
Klíč třídnosti 113*
Druh ko2
Zrnitost (mm) 40 - 100
Hdaf prům. (%) 5,8
Wrt prům. (%) 29,5
Ad prům. (%) 9,7
Sr prům. (%) 0,7
Srm prům. (g/MJ) 0,4
Vdaf prům. (%) 45
Qdafs prům. (MJ/kg) 31
Qri prům. (%) 17,6
Cd prům. (%) 68
Přípustný obsah podsítného (hm. %) 13
Přípustný obsah nadsítného (hm. %) 15
Klíč třídnosti 121*
Druh o1
Zrnitost (mm) 20 - 40
Hdaf prům. (%) 5,8
Wrt prům. (%) 29,5
Ad prům. (%) 9,7
Sr prům. (%) 0,7
Srm prům. (g/MJ) 0,4
Vdaf prům. (%) 45
Qdafs prům. (MJ/kg) 31
Qri prům. (%) 17,6
Cd prům. (%) 68
Přípustný obsah podsítného (hm. %) 13
Přípustný obsah nadsítného (hm. %) 15
Klíč třídnosti 122*
Druh o2
Zrnitost (mm) 10 - 25
Hdaf prům. (%) 5,8
Wrt prům. (%) 29,5
Ad prům. (%) 9,7
Sr prům. (%) 0,7
Srm prům. (g/MJ) 0,4
Vdaf prům. (%) 45
Qdafs prům. (MJ/kg) 31
Qri prům. (%) 17,6
Cd prům. (%) 68
Přípustný obsah podsítného (hm. %) 15
Přípustný obsah nadsítného (hm. %) 15
Klíč třídnosti 135
Druh hp1
Zrnitost (mm) 0 - 10
Hdaf prům. (%) 5,8
Wrt prům. (%) 29,0
Ad prům. (%) 13,1
Sr prům. (%) 0,7
Srm prům. (g/MJ) 0,4
Vdaf prům. (%) 45
Qdafs prům. (MJ/kg) 30
Qri prům. (%) 17,0
Cd prům. (%) 64
Přípustný obsah podsítného (hm. %)  
Přípustný obsah nadsítného (hm. %) 12
Klíč třídnosti 151
Druh ps1
Zrnitost (mm) 0 - 40
Hdaf prům. (%) 5,8
Wrt prům. (%) 27,0
Ad prům. (%) 23,0
Sr prům. (%) 0,9
Srm prům. (g/MJ) 0,6
Vdaf prům. (%) 46
Qdafs prům. (MJ/kg) 30
Qri prům. (%) 15,0
Cd prům. (%) 56
Přípustný obsah podsítného (hm. %)  
Přípustný obsah nadsítného (hm. %) 12
Klíč třídnosti 152
Druh ps2
Zrnitost (mm) 0 - 40
Hdaf prům. (%) 6,0
Wrt prům. (%) 25,0
Ad prům. (%) 40,0
Sr prům. (%) 0,9
Srm prům. (g/MJ) 0,7
Vdaf prům. (%) 50
Qdafs prům. (MJ/kg) 29
Qri prům. (%) 11,5
Cd prům. (%) 45
Přípustný obsah podsítného (hm. %)  
Přípustný obsah nadsítného (hm. %) 12
Uvedené jakostní parametry uhlí se vztahují dle normy ČSN 44 1406 na druhy paliv vzorkované a zkoušené u producenta SD a.s. v místě nakládky. Uhlí je v souladu s požadavky na kvalitu paliv dle novely Vyhlášky MŽP ČR č. 415/212 Sb.

*Minimální výhřevnost Qri tříděného uhlí ko2, o1, o2 určeného pro spalovací stacionární zdroje tepelného příkonu ≤ 0,3 MW je 16,5 MJ/kg.
Maximální obsah popela Ad pro tříděné druhy určené pro spalovací stacionární zdroje tepelného příkonu ≤ 0,3 MW je stanoven na < 13 %.
Maximální obsah popela Ad je pro ps1 stanoven na 34 %.
Maximální obsah popela Ad je pro ps2 stanoven na 47 %.

Podrobnější údaje o jakostních parametrech hnědého uhlí a stanovení mezních hodnot jsou uvedeny v aktuálně platném Katalogu hnědého uhlí Severočeských dolů a.s. (na stejném odkazu je k dispozici také "Tabulka spalného tepla uhlí z dolů Bílina potřebná k výpočtu ekologické daně" a "Instrukce k nakládání s tříděnými druhy uhlí").

Aktuální "Ceník uhlí a manipulačních poplatků za nakládku uhlí z produkce Dolu Bílina společnosti Severočeské doly a.s.".

Další informace o bílinském uhlí jsou k dispozici na www.sd-bilinskeuhli.cz.
Emeran 1860, s.r.o.
Obránců míru 2893/19
434 01 Most
Telefon: +420 417 637 447
E-mail: emeran@emeran.cz
 
IČO: 25045822
DIČ: CZ25045822
 
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 14751.