ZÁKLADNÍ SORTIMENT A JAKOST UHLÍ Z PRODUKCE SEVEROČESKÝCH DOLŮ A.S. PRO ROK 2019
Místa nakládky :
DOLY BÍLINA - Úpravna uhlí Ledvice, Odesílací železniční stanice - SVĚTEC
Klíč třídnosti 113* 121* 122* 135 151 152
Druh ko2 o1 o2 hp1 ps1 ps2
Zrnitost (mm) 40 - 100 20 - 40 10 - 25 0 - 10 0 - 40 0 - 40
Hdaf prům. (%) 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 6,0
Wrt prům. (%) 29,0 29,0 29,0 29,0 27,0 25,0
Ad prům. (%) 9,7 9,7 9,7 13,1 22,5 40,0
Sr prům. (%) 0,77 0,77 0,77 0,84 0,86 0,87
Srm prům. (g/MJ) 0,44 0,44 0,44 0,50 0,58 0,72
Vdaf prům. (%) 44 44 44 44 46 50
Qdafs prům. (MJ/kg) 30,4 30,4 30,4 30,4 29,8 28,3
Qri prům. (%) 17,6 17,6 17,6 17,0 15,0 11,5
Cd prům. (%) 68 68 68 64 56,0 45,0
Přípustný obsah podsítného (hm. %) 13 13 15      
Přípustný obsah nadsítného (hm. %) 15 15 15 12 12 12
Klíč třídnosti 113*
Druh ko2
Zrnitost (mm) 40 - 100
Hdaf prům. (%) 5,8
Wrt prům. (%) 29,0
Ad prům. (%) 9,7
Sr prům. (%) 0,77
Srm prům. (g/MJ) 0,44
Vdaf prům. (%) 44
Qdafs prům. (MJ/kg) 30,4
Qri prům. (%) 17,6
Cd prům. (%) 68
Přípustný obsah podsítného (hm. %) 13
Přípustný obsah nadsítného (hm. %) 15
Klíč třídnosti 121*
Druh o1
Zrnitost (mm) 20 - 40
Hdaf prům. (%) 5,8
Wrt prům. (%) 29,0
Ad prům. (%) 9,7
Sr prům. (%) 0,77
Srm prům. (g/MJ) 0,44
Vdaf prům. (%) 44
Qdafs prům. (MJ/kg) 30,4
Qri prům. (%) 17,6
Cd prům. (%) 68
Přípustný obsah podsítného (hm. %) 13
Přípustný obsah nadsítného (hm. %) 15
Klíč třídnosti 122*
Druh o2
Zrnitost (mm) 10 - 25
Hdaf prům. (%) 5,8
Wrt prům. (%) 29,0
Ad prům. (%) 9,7
Sr prům. (%) 0,77
Srm prům. (g/MJ) 0,44
Vdaf prům. (%) 44
Qdafs prům. (MJ/kg) 30,4
Qri prům. (%) 17,6
Cd prům. (%) 68
Přípustný obsah podsítného (hm. %) 15
Přípustný obsah nadsítného (hm. %) 15
Klíč třídnosti 135
Druh hp1
Zrnitost (mm) 0 - 10
Hdaf prům. (%) 5,8
Wrt prům. (%) 29,0
Ad prům. (%) 13,1
Sr prům. (%) 0,84
Srm prům. (g/MJ) 0,50
Vdaf prům. (%) 44
Qdafs prům. (MJ/kg) 30,4
Qri prům. (%) 17,0
Cd prům. (%) 64
Přípustný obsah podsítného (hm. %)  
Přípustný obsah nadsítného (hm. %) 12
Klíč třídnosti 151
Druh ps1
Zrnitost (mm) 0 - 40
Hdaf prům. (%) 5,9
Wrt prům. (%) 27,0
Ad prům. (%) 22,5
Sr prům. (%) 0,86
Srm prům. (g/MJ) 0,58
Vdaf prům. (%) 46
Qdafs prům. (MJ/kg) 29,8
Qri prům. (%) 15,0
Cd prům. (%) 56,0
Přípustný obsah podsítného (hm. %)  
Přípustný obsah nadsítného (hm. %) 12
Klíč třídnosti 152
Druh ps2
Zrnitost (mm) 0 - 40
Hdaf prům. (%) 6,0
Wrt prům. (%) 25,0
Ad prům. (%) 40,0
Sr prům. (%) 0,87
Srm prům. (g/MJ) 0,72
Vdaf prům. (%) 50
Qdafs prům. (MJ/kg) 28,3
Qri prům. (%) 11,5
Cd prům. (%) 45,0
Přípustný obsah podsítného (hm. %)  
Přípustný obsah nadsítného (hm. %) 12
*   minimální výhřevnost Qri u tříděného uhlí ko2, o1, o2 - 16,5 MJ/kg
Maximální obsah popela Ad je pro tříděné druhy stanoven na  13 %.
Maximální obsah popela Ad je pro ps1 stanoven na 34 %.
Maximální obsah popela Ad je pro ps2 stanoven na 47 %.

Podrobnější údaje o jakostních parametrech hnědého uhlí a stanovení mezních hodnot jsou uvedeny v aktuálně platném Katalogu hnědého uhlí Severočeských dolů a.s.
Pro skladování uhlí jsou vypracovány "Instrukce k nakládání s tříděnými druhy uhlí", které jsou k dispozici na www.sd-bilinskeuhli.cz.
 
Emeran 1860, s.r.o.
Obránců míru 2893/19
434 01 Most
Telefon: +420 417 637 447
E-mail: emeran@emeran.cz
 
IČO: 25045822
DIČ: CZ25045822
 
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 14751.