Emeran 1860, s.r.o.
Emeran 1860, s.r.o.


Společnost byla založena v roce 1998 a v současné době má 11 zaměstnanců.
Od roku 2010 je součástí skupiny CARBOUNION BOHEMIA.

 

Předmětem podnikání je především:

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
  • reklamní a marketingová činnost

Ve své činnosti se zaměřujeme zvláště na:

  • dodávky paliv průmyslovým podnikům, teplárnám, elektrárnám a obyvatelstvu
  • dodávky sušených hnědouhelných prachů - multiprachů
  • logistiku s výše uvedenými surovinami

 

Cíl společnosti:

Dlouhodobě realizovat dodávky tuhých paliv a služeb s nimi souvisejícími především vybraným energetickým a průmyslovým podnikům.
Pro realizaci těchto cílů má Emeran 1860 uzavřeny dlouhodobé smlouvy jak se svými dodavateli, tak se svými odběrateli.

 

Celkové dodávky uhlí do ČR a jejich členění dle druhu přepravy